tenaga yang membentuk tinggi rendahnya permukaan bumi adalah...dan ...