a.Asoko wa torre desu?
b.Koko wa kyoshitsu desu?
c.Jimusho wa doko desuka?
d.Anata no uichi wa doko desuka?