Bagaiman sehingga pancasila dapat menjadi dasar negara ?