apa sebenarnya fungsi pokok kehendak dalam pelajaran pkn ?