sebuah ion A-n mempunyai jumlah elektron 8 dan orton 7. berapakah jumlah elektron atom A ?