bolehkah umat islam bekerja sama urusan dunia dengan umat lain, sedangkan umat islam di ajarkan untuk berpegang teguh pada keyakinannya. jelaskan?