Bentuk sederhana perbandingan 400:2m adalah ?
a.1:5
b.3:9
c.2:1
d.7:3