selayak-mu dalam jauh mencipta peradaban antara insan pemanja ku menghilang cabang bermuara artinya?