A. Peredaran bulan mengitari bumi

b. Peredaran bumi mengitari matahari

c. Peredaran bulan mengelilingi matahari

d. Perputaran bumi pada porosnya