sebenarnya lebih baik berwira usaha atau menjadii pegawai negrii????