semua kajian mengenai sistem berkomputer yang sama kaitan dengan penyiaran iklan