dua buah lampu masing-masing bertuliskan 100 watt , 220 volt . mula-mula kedua lampu itu dirangkai seri pada sumber tegangan 220 volt,kemudian dirangkai paralel sumber tegangan 220 volt. tentukan perbandingan daya terpakai oleh lampu-lampu dari rangkaian seri terhadap rangkaian paralel