Sungai Nil (Afrika) diperkirakan mempunyai panjang sekitar 6650 kilometer