Ada 10 anak di dalam rumah, tebak J sedang ngapain ?

A sedang nonton TV
B sedang memasak
C sedang bermain gitar
D sedang mencuci
E sedang mandi
F sedang bermain catur
G sedang makan
H sedang berdandan
I sedang bernyanyi

Ayo tebak J sedang ngapain ?