Seberapa penting sih profesi pustakawan menurut anda ? Dan bagaimana anda mengatasi stigma masyarakat yang belum terlalu memandang profesi pustakawan sesuai pengalaman anda?