Dua kawat penghantar a dan B terbuat dari logam yang berbeda dengan panjang yang sama hambatan jenis kawat B dan luas penampang kawat B 1/4 luas penampang kawat a apabila hambatan kawat a 7,2 besar hambatan kawat b adalah