Apa maksud dari budaya mempengaruhi bahasa disertai dengan contoh ?