Jelaskan mengapa penyelidikan secara terestris tetap perlu dilaksanakan ?