1.diketahui tiga buah bilangan bulat A,B,C.
Bilangan A=126abc
Bilangan B=64bcde
Bilangan C=9abcd
Jika setiap hurup pada bilangan tersebut mewakili satu angka,urutkanlah bilangan tersebut dari yang terbesar!

2.Urutkanlah bilangan bilangan berikut dari yang terbesar sampai terkecil
a) 12,-2,13,15,-1,-8,18