Asam lemah HA sebanyak 0,01mol dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 500 mL.
Berapakah [H+] larutan tersebut? (Ka HA = 2 x 10-6)