Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar qA= qB=10-2 C pada jarak 10 cm satu dari yang lain. Gaya tolak yang di alami kedua muatan itu( dalam newton ) adalah