Dua muatan masing masing sebesar 4 Mikro Coulomb dan 8 Mikrocoulomb dapat menghasilkan gaya tolak menolak sebesar 80 N berapa jarak antara kedua muatan tersebut ?