Apakah suatu objek memerlukan objek lain untuk bergerak, untuk menjadi daya tumpu atau tahanan?