Motor saya Yamaha Vega 2005 pake seher Kaze overcc 100, itu spek motornya brp ya?