Pemanasan kristal terusi terjadi pengurangan massa dari 24,90 menjadi 15,90,,
Ar Cu=63, H=1, S=32, O=16