Sebuah balok kayu dgn massa jenis 8000kg/m³ mengapung pada permukaan air. jika selebar aluminium massa jenisnya 2700kg/m³bermassa 54gram di kaitkan pada balok itu, sistem akan bergerak ke bawah dan akhirnya melayang dalam air. berapa cm³ volume balok kayu itu ??