Sebuah benda yang terletak di lantai ditarik oleh dua buah gaya masing-masing F=sn dan F=4n, kedua buah tersebut berturut turut membentuk sudut tetap terhadap lantai o=30'dan o=45 bila terhadap benda berpindah sejauh 10m,berapakah usaha yang di lakukan oleh kedua gaya tersebut?