Sebuah pipa lurus mempunyai dua macam penampang, masing masing 0,1 m2 dan 0,05 m2. Pipa tersebut diletak kan miring. Sehingga penampang kecil berada 2 meter lebih tinggi dari pada penampang besar.tekanan air pada penampang kecil adalah 2. 10 pangkat 5 Pa. Dan laju air pada penampang besar 5 m/s. Tekanan air pada penampang besar adalah?