Apa hubungan budaya kerja dengan pendapatan perkapita ?