Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama sama tersusun 4 angka. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar ? jelaskan