Diketahui HCL 0,1 M 50 mL ditambahkan dengan NaOH 0,1 M. Hitunglah:
a. PH sebelum peambahan NaOH
b. PH setelah penambahan NaOH 25 mL
c. PH setelah penambahan NaOH 50 mL
d. PH setelah penambahan NaOH 100 mL
e. Grafik