Jawablah pertanyaan ini berdasarkan alasan,,

Ayah mempunyai anak 2 orang atau
Ayah mempunyai 2 orang anak

Sertakan alasan