jika nomor atom unsur-unsur A = 8, B = 11, C = 12, D = 16, E = 17, dan F = 19, pasangan unsur yang dapat membentuk senyawa ion adalah...

a. D dan E
b. B dan E
c. D dan A
d. B dan C
e. A dan E

tolong beri alasanny y :) juga jalan ny :)