Tolong bagaimanakah caranya ???
Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulan negatif L.Bilangan M tetsusun dari 4 angka ,sedangkan bilangan N tersusun dari 5 angka . Manakah bilangan yang lebih besar ?Jelaskan .