jika semakin besar bidang tekanan, maka untuk gaya tekan yang sama nilai tekanan semakin ?