Suatu planet mempunyai massa 1/6 kalu massa bumi dan jari jarinya 1/3 kaki jari jari bumi tentukan perbandingan berat suatu benda di planet tersebut terhadap beratnya ketika di bumi?