Sebelum abad ke 20 perjuangan melawan penjajah selalu mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh kurangnya