apa pendapat para ahli mengenai kewarganegaraan menurut :

A. Aristoteles ?

B. Pocock?

C. Heyword ?