Apa dampak persebaran penduduk tidak merata dalalm aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik?