Semakin tinggi kesejahteraan penduduk ditandai dengan apa saja ?