Tentukan bilangan oksidasi unsur berikut pada senyawanya a. Unsur s pada senyawa NaS2O3 b. Unsur Cr pada ion Cr2O72- c.Unsur N pada ion NH4+