Usaha untuk menguasai lawan dengan tangkapan sempurna sehingga tidak dapat di buka lagi atau lawan tidak berdaya merupakan teknik pembelaan dengan ..?