Selamat pagi bapak/ibu yang saya hormati. Saya ingin bertanya mengenai kimia:

Suatu oksida M2O3 tersusun dari 70% logam M. Jika atom logam M mengandung 30 neutron, maka dalam sistem periodik logam M terletak pada periode dan golongan?

Mohon dijawab ya. Terima kasih banyak:).