Mengapa hidrogen kadang digolongkan kedalam alkali dan kadang halogen ?