Perubahan kimia bersifat tetap merupakan perubahan yang menghasilkan wujud benda contohnya...