organisme ini mempunyai sistem peredran darah ganda, mempunyai jantung yang terdiri dari tiga ruang . jika dilihat dari ciri-ciri tersebut maka organisme tersebut adalah ?
A. burung
B. buaya
C. katak
D. ikan