Campuran 5 liter metana (CH4) dan butana (C4H10) dibakar sempurna dengan oksigen. Pada suhu & tekanan yg sama dihasilkan gas CO2 sebanyak 17 liter. Hitung berapakah vol. masing2 gas metana dan butana?