Sebutkan ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman mesolithikum ?