Mengapa web lebih banyak diminati orang banyak daripada dekstop ?