Kesatuan alam yang seragam atau kesatuan masyarakat dengan kebudayaan yang khas ?

Kesatuan alam yang seragam atau kesatuan masyarakat dengan kebudayaan yang khas di sebut ?

Jawaban

Berikan jawaban